Yone

Kẻ Về Từ Cõi Chết

VAI TRÒSÁT THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐẠO CỦA KẺ SĂN

Yone gây sát thương phép ở mỗi đòn đánh thứ hai. Đồng thời, tỉ lệ chí mạng của hắn được gia tăng.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · YONE, KẺ VỀ TỪ CÕI CHẾT
  1/2 · YONE, KẺ VỀ TỪ CÕI CHẾT
 • 2/2 · YONE KHIẾT TINH HỒNG HOA
  2/2 · YONE KHIẾT TINH HỒNG HOA